Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

"Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээ" сургалтын материал: Шалгуур үзүүлэлт тодорхойлох

Огноо: 2020.06.22 Сэтгэгдэл: 60 Үзсэн: 60
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ-ын төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлнэ үү.

Огноо: 2017.10.09 Сэтгэгдэл: 757 Үзсэн: 757
СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ-ын төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлнэ үү.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө

Огноо: 2016.05.23 Сэтгэгдэл: 875 Үзсэн: 875
2016 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛТ

Огноо: 2016.03.03 Сэтгэгдэл: 730 Үзсэн: 730
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4