Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тасаг

2016 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө

Огноо: 2016.05.23 Сэтгэгдэл: 222 Үзсэн: 222
2016 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛТ

Огноо: 2016.03.03 Сэтгэгдэл: 45 Үзсэн: 45
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ЗОРИЛ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2