Захирамж

2019.09.27-ны өдрийн А/538 - А/548 хүртэлх ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.10.08 Сэтгэгдэл: 22 Үзсэн: 22
Дэлгэрэнгүй

2019.09.25 А/527 - 2019.09.27 өдрийн А/537 хүртэлх ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.10.08 Сэтгэгдэл: 16 Үзсэн: 16
Дэлгэрэнгүй

2019.09.05 А/497 - 2019.09.11 А/504 өдөр хүртэлх ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.10.08 Сэтгэгдэл: 15 Үзсэн: 15
Дэлгэрэнгүй

2019.08.19 өдрийн А/468-2019.09.02 А/488 хүртэл гарсан ЗАХИРАМЖ-ууд

Огноо: 2019.09.11 Сэтгэгдэл: 26 Үзсэн: 26
Дэлгэрэнгүй

2019.07.29-08.12 хүртэл гарсан А/432 -А/468 Засаг даргын А Захирамж

Огноо: 2019.08.13 Сэтгэгдэл: 39 Үзсэн: 39
Дэлгэрэнгүй

2019.07.01-07.25 хүртэл гарсан А/395-А/431 тоот ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.08.01 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Дэлгэрэнгүй

2019.06.21-07.01хүртэл гарсан А/371-А397 тоот ЗАХИРАМЖ

Огноо: 2019.08.01 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 6 сарын 13-21 хүртэлх Захирамж А/353- А/370

Огноо: 2019.07.30 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 6 сарын 12-13-ны өдөр Захирамж А/334 - А/352

Огноо: 2019.07.29 Сэтгэгдэл: 32 Үзсэн: 32
Дэлгэрэнгүй

2019 оны А захирамж 305-333 дугаар

Огноо: 2019.06.13 Сэтгэгдэл: 82 Үзсэн: 82
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 339