Аймгийн тухай

Эрхэм зорилго - Алсын хараа

Огноо: 2015.07.23 Сэтгэгдэл: 2185 Үзсэн: 2185
Эрхэм зорилго: Иргэн төвтэй, үр дүнд суурилсан төрийн албыг бэхжүүлж, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангана.
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1