Төсвийн гүйцэтгэл

2017 онд өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалт зарцуулсан тайлан

Огноо: 2017.03.09 Сэтгэгдэл: 666 Үзсэн: 666
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн оруулах мэдээлэлд байхгүй болно.
Дэлгэрэнгүй

1-12 сарын байдлаарх тайлан мэдээ

Огноо: 2016.07.31 Сэтгэгдэл: 765 Үзсэн: 765
өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалт тооцсон зарцуулалт байхгүй болно.
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2