Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

2016 оны худалдан авалтын тайлан

Огноо: 2017.03.24 Сэтгэгдэл: 51 Үзсэн: 51
3 сард худалдан авалтын тайлан гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 51 Үзсэн: 51
2 сард худалдан авах ажиллагааны тайлан гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2017.01.10 Сэтгэгдэл: 46 Үзсэн: 46
1 сард худалдан авах ажиллагааны тайлан гараагүй байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2016.01.15 Сэтгэгдэл: 149 Үзсэн: 149
ХАА-ны тайлан
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4