Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

2016 оны худалдан авалтын тайлан

Огноо: 2017.03.24 Сэтгэгдэл: 17 Үзсэн: 17
3 сард худалдан авалтын тайлан гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 21 Үзсэн: 21
2 сард худалдан авах ажиллагааны тайлан гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

2016 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2017.01.10 Сэтгэгдэл: 18 Үзсэн: 18
1 сард худалдан авах ажиллагааны тайлан гараагүй байна.
Дэлгэрэнгүй

2015 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2016.01.15 Сэтгэгдэл: 112 Үзсэн: 112
ХАА-ны тайлан
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4