Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Худалдан авах ажиллагааны тайлан

2017 оны худалдан авалтын тайлан