Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

2017 оны 2 дугаар сарын хөрөнгийн зардал ХО-лалтын төлөвлөгөө

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 19 Үзсэн: 19
2 сарын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн 2017 оны төсөв батлагдаагүй болно.

Огноо: 2017.02.08 Сэтгэгдэл: 19 Үзсэн: 19
Төсөв батлагдаагүй.
Дэлгэрэнгүй

11 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.12.09 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
11 сард ХО-лалтын гүйлгээ гараагүй болно
Дэлгэрэнгүй

10 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 42 Үзсэн: 42
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

9 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.10.08 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

8 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

7 Сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
мэдээлэл байхгүй
Дэлгэрэнгүй

6 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.07.07 Сэтгэгдэл: 51 Үзсэн: 51
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

5 сарын хо-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.06.07 Сэтгэгдэл: 54 Үзсэн: 54
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

4 Сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.05.05 Сэтгэгдэл: 56 Үзсэн: 56
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 13