Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

2017 оны 2 дугаар сарын хөрөнгийн зардал ХО-лалтын төлөвлөгөө

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
2 сарын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн 2017 оны төсөв батлагдаагүй болно.

Огноо: 2017.02.08 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
Төсөв батлагдаагүй.
Дэлгэрэнгүй

11 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.12.09 Сэтгэгдэл: 29 Үзсэн: 29
11 сард ХО-лалтын гүйлгээ гараагүй болно
Дэлгэрэнгүй

10 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

9 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.10.08 Сэтгэгдэл: 29 Үзсэн: 29
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

8 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

7 Сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 28 Үзсэн: 28
мэдээлэл байхгүй
Дэлгэрэнгүй

6 сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.07.07 Сэтгэгдэл: 44 Үзсэн: 44
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

5 сарын хо-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.06.07 Сэтгэгдэл: 44 Үзсэн: 44
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй

4 Сарын ХО-лалтын мэдээ

Огноо: 2016.05.05 Сэтгэгдэл: 48 Үзсэн: 48
ХО-лалт
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 13