Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл, концессийн зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл

ХО-лалт

Файлын нэр Огноо
1 6 сар хо-лалт.pdf 2016-08-01