Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл, концессийн зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл

2017 оны 4 дугаар сарын хөрөнгийн зардал

Файлын нэр Огноо
1 horongiin zardal 4 sar.pdf 2017-11-01