Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

2017 оны 3 дугаар сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.03.24 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
3 сарын тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 2 сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 43 Үзсэн: 43
2 сард тендер зарлаглаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 1 сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.02.08 Сэтгэгдэл: 45 Үзсэн: 45
1 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

11 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.12.09 Сэтгэгдэл: 62 Үзсэн: 62
11 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

10 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 64 Үзсэн: 64
тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

9 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.10.08 Сэтгэгдэл: 67 Үзсэн: 67
9 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

8 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 70 Үзсэн: 70
8 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.08.08 Сэтгэгдэл: 59 Үзсэн: 59
тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

6 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.07.07 Сэтгэгдэл: 78 Үзсэн: 78
6 сар тендер
Дэлгэрэнгүй

5 Сарын тендер мэдээлэл

Огноо: 2016.06.07 Сэтгэгдэл: 83 Үзсэн: 83
5сар тендертэй холбоотой гүйлгээ гараагүй болно
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 14