Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

2017 оны 3 дугаар сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.03.24 Сэтгэгдэл: 15 Үзсэн: 15
3 сарын тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 2 сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 12 Үзсэн: 12
2 сард тендер зарлаглаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 1 сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.02.08 Сэтгэгдэл: 17 Үзсэн: 17
1 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

11 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.12.09 Сэтгэгдэл: 35 Үзсэн: 35
11 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

10 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 41 Үзсэн: 41
тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

9 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.10.08 Сэтгэгдэл: 35 Үзсэн: 35
9 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

8 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
8 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.08.08 Сэтгэгдэл: 31 Үзсэн: 31
тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

6 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.07.07 Сэтгэгдэл: 53 Үзсэн: 53
6 сар тендер
Дэлгэрэнгүй

5 Сарын тендер мэдээлэл

Огноо: 2016.06.07 Сэтгэгдэл: 50 Үзсэн: 50
5сар тендертэй холбоотой гүйлгээ гараагүй болно
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 14