Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт

2017 оны 3 дугаар сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.03.24 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
3 сарын тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 2 сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
2 сард тендер зарлаглаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 1 сарын тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо: 2017.02.08 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
1 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

11 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.12.09 Сэтгэгдэл: 21 Үзсэн: 21
11 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

10 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 27 Үзсэн: 27
тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

9 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.10.08 Сэтгэгдэл: 23 Үзсэн: 23
9 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

8 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 22 Үзсэн: 22
8 сард тендер зарлагдаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

7 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.08.08 Сэтгэгдэл: 17 Үзсэн: 17
тендерийн мэдээлэл
Дэлгэрэнгүй

6 сарын тендерийн мэдээлэл

Огноо: 2016.07.07 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
6 сар тендер
Дэлгэрэнгүй

5 Сарын тендер мэдээлэл

Огноо: 2016.06.07 Сэтгэгдэл: 33 Үзсэн: 33
5сар тендертэй холбоотой гүйлгээ гараагүй болно
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 14