Бусад

2017 оны 3 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.03.22 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
3 сард гарсан захирамж, шийдвэр
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 2 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
2 сард гарсан захирамж, шийдвэр
Дэлгэрэнгүй

2017 онд гарсан захирамж

Огноо: 2017.02.09 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
1 сард гарсан захирамж
Дэлгэрэнгүй

12 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.01.08 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

11 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.12.08 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

10 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

9 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.10.07 Сэтгэгдэл: 16 Үзсэн: 16
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

8 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

7 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.08.07 Сэтгэгдэл: 22 Үзсэн: 22
Аймгийн засаг даргын захирамж
Дэлгэрэнгүй

6 сард гарсан шийдвэр

Огноо: 2016.07.07 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Аймгийн Засаг даргын захирамж
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 15