Бусад

2017 оны 3 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.03.22 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
3 сард гарсан захирамж, шийдвэр
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 2 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 19 Үзсэн: 19
2 сард гарсан захирамж, шийдвэр
Дэлгэрэнгүй

2017 онд гарсан захирамж

Огноо: 2017.02.09 Сэтгэгдэл: 23 Үзсэн: 23
1 сард гарсан захирамж
Дэлгэрэнгүй

12 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.01.08 Сэтгэгдэл: 24 Үзсэн: 24
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

11 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.12.08 Сэтгэгдэл: 23 Үзсэн: 23
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

10 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 33 Үзсэн: 33
захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

9 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.10.07 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

8 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 31 Үзсэн: 31
захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

7 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.08.07 Сэтгэгдэл: 42 Үзсэн: 42
Аймгийн засаг даргын захирамж
Дэлгэрэнгүй

6 сард гарсан шийдвэр

Огноо: 2016.07.07 Сэтгэгдэл: 54 Үзсэн: 54
Аймгийн Засаг даргын захирамж
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 15