Бусад

2017 оны 3 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.03.22 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
3 сард гарсан захирамж, шийдвэр
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 2 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
2 сард гарсан захирамж, шийдвэр
Дэлгэрэнгүй

2017 онд гарсан захирамж

Огноо: 2017.02.09 Сэтгэгдэл: 15 Үзсэн: 15
1 сард гарсан захирамж
Дэлгэрэнгүй

12 сард гарсан захирамж

Огноо: 2017.01.08 Сэтгэгдэл: 15 Үзсэн: 15
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

11 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.12.08 Сэтгэгдэл: 16 Үзсэн: 16
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

10 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 27 Үзсэн: 27
захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

9 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.10.07 Сэтгэгдэл: 24 Үзсэн: 24
Захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

8 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 26 Үзсэн: 26
захирамж шийдвэр гараагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

7 сард гарсан захирамж

Огноо: 2016.08.07 Сэтгэгдэл: 29 Үзсэн: 29
Аймгийн засаг даргын захирамж
Дэлгэрэнгүй

6 сард гарсан шийдвэр

Огноо: 2016.07.07 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
Аймгийн Засаг даргын захирамж
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 15