Төсвийн гүйцэтгэл

Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

2017 оны 9 сарын орлогын гүйцэтгэл

Файлын нэр Огноо
1 9 sariiiin orlogo.pdf 2017-10-31