Төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт

Гүйцэтгэлийн мэдээ

Файлын нэр Огноо
1 toswiin guitetgel 2 sar.xls 2017-03-23