Агентлагууд

Вэб сайт ажиллаж эхэлээ.

Огноо: 2018.01.08 Сэтгэгдэл: 18 Үзсэн: 18
http://www.masm.su.gov.mn/
Дэлгэрэнгүй

Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Огноо: 2017.11.14 Сэтгэгдэл: 29 Үзсэн: 29
Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Хэлтсийн дарга

Огноо: 2017.11.14 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
Хэлтсийн дарга
Дэлгэрэнгүй

Иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ

Огноо: 2017.11.14 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
төрийн ажил үйлчилгээний хэлбэр
Дэлгэрэнгүй

Стандарт, хэмжилзүйн хэлтсийн танилцуулга

Огноо: 2017.11.14 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
Хэлтсийн танилцуулга
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 5