Агентлагууд

Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Огноо: 2017.11.14 Сэтгэгдэл: 3 Үзсэн: 3
Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Хэлтсийн дарга

Огноо: 2017.11.14 Сэтгэгдэл: 6 Үзсэн: 6
Хэлтсийн дарга
Дэлгэрэнгүй

Иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ

Огноо: 2017.11.14 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
төрийн ажил үйлчилгээний хэлбэр
Дэлгэрэнгүй

Стандарт, хэмжилзүйн хэлтсийн танилцуулга

Огноо: 2017.11.14 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Хэлтсийн танилцуулга
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4