Агентлагууд

Стандарт,хэмжилзүйн хэлтэс

Овог, нэр: Дулмаажав овогтой Эрдэнэбат

Ажилласан байдал:

  • 1992-2009 он хүртэл улсын байцаагч, улсын шалгагчгаар
  • 2009 онд Тус хэлтсийн даргын албыг одоог хүртэл гүйцэтгэж байна.

                                                           Email: erdene_0306@yahoo.com  Утас: 99859706