Тамгын газар

Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэс

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга  Палам овогтой Мөнхжаргал.  Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд төрсөн. Эхнэр хүүхдүүдийн хамт амьдардаг.

МУИС сургууль төгссөн Түүхч-Түүхийн багш, 

 

Сүхбаатар аймгийн хоёрдугаар 10 жил Түүх- нийгмийн ухааны багш, Аймгийн ГБХЗХГ-ын дарга, Аймгийн Ардчилсан намын дэд дарга, Аймгийн ИТХ-ын даргаар  тус тус ажиллаж байгаад Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын     Тамгын газрын даргын ажлыг гүйцэтгэж байна.