Тамгын газар

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

Огноо: 2015.08.14 Сэтгэгдэл: 990 Үзсэн: 990
        Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдаа, аялал жуулчлал, дэд бүтэц, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, газрын харилцаа, байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөрөнгө оруулалт  зэрэг асуудлаар орон нутгийн хэмжээнд баримтлах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1