Тамгын газар

Хяналт шинжилгээ - үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 2154 Үзсэн: 2154
          Аймгийн хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангах бөгөөд цаашид Засгийн газрын болон Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтэнд хийх хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний асуудалд үйл ажиллагааг илүү чиглүүлж ажиллах, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1