Тамгын газар

Хяналт шинжилгээ - үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Огноо: 2019.12.09 Сэтгэгдэл: 2283 Үзсэн: 2283
          Аймгийн хэмжээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангах бөгөөд цаашид Засгийн газрын болон Засаг даргын шийдвэрийн биелэлтэнд хийх хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний асуудалд үйл ажиллагааг илүү чиглүүлж ажиллах, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1