Тамгын газар

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний тасаг

Огноо: 2015.08.14 Сэтгэгдэл: 655 Үзсэн: 655
Нэгжийн үйл ажиллагаа нь бодлого боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг зохицуулах,хянах,  төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэнэ. Тасгийн дарга А.Чулуунбат Чиг үүрэг: Тасгийн үйл ажиллагааг ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1