Тамгын газар

Цэргийн штаб

Огноо: 2015.08.14 Сэтгэгдэл: 1360 Үзсэн: 1360
Батлан хамгаалах бодлогыг сурталчлах, Монгол улсын төрөөс орон нутгийн хамгаалалтын талаар баримтлах бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэргэжил арга зүйн удирдлага туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих,цэрэг ард түмний холбоог бэхжүүлэхэд ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1