Агентлагууд

Товч танилцуулга

Огноо: 2016.08.24 Сэтгэгдэл: 430 Үзсэн: 430
БОЛОВСРОЛ СОЁЛЫН ГАЗАР Аймгийн боловсрол, соёлын байгууллагын үйл ажиллагааг захиргааны болон мэргэжлийн удирлагаар хангах, үйл ажиллагаанд нь хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх үндсэн чиг үүрэг бүхий Засаг даргын дэргэдэх боловсрол, соёлын асуудал эрхэлсэн байгууллага юм. ТҮҮХЭН ТОВЧОО Сүхбаатар ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1