Агентлагууд

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

ГХБХБГ-аас санаачлан 2019 онд барилгын салбарт хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал солилцох “ЭРТЭЧ ЯРИА” уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтанд:

  • Аймгийн Засаг Дарга Ж.Эрдэнэбаатар,
  • Аймгийн Засаг даргын зөвлөх О.Даваасамбуу,
  • ХОХБТХ-ын дарга Х.Энхцэцэг,
  • ГХБХБГ-ын дарга Б.Гансүх,
  • Ерөнхий Архитектор Ж.Батсуурь,
  • МЗИХ-ны дэд тэргүүн, ЗХ-ний 338-р ангийн ерөнхий инженер Д.Содномдорж,
  • Аймгийн барилгачдын холбооны салбар зөвлөлийн дарга Н.Эрдэнэцогт,
  • Аймгийн ахмад барилгачдын холбооны тэргүүн Ж.Эрдэнэчулуун,
  • ГХБХБГ-ын ГУХ-ийн дарга С.Энхболд,
  • БХБХ-ийн дарга Б.Алтансүх, мэргэжилтнүүд оролцож санал бодлоо солилцож цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ төлөвлөлөө.