Агентлагууд

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

"Барилгын салбарын ажилчдын зөвлөгөөн-2019" зөвлөгөөнийг "Барилгын салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага" сэдвээр 2019.04.15-нд зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд Аймгийн удирдлага, агентлаг, хэлтсийн дарга нар болон "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨААТҮГ-ын дэд дарга бөгөөд Ерөнхий инженер Б.Энхболд, "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨААТҮГ-ын Норм, нормативын хэлтсийн дарга Д.Алтанхуяг нар оролцож БХТ-ийн чиг үүрэг, хэрэгжүүлж байгаа ажилууд, Норм нормативын баримт бичгийн шинэчлэл сэдвээр мэдээлэл хийлээ.