Агентлагууд

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

СҮХБААТАР АЙМАГТ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ

ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

1. Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам

Төслийн нэр: 10 ортой Эрүүл мэндийн төвийн барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг Наран сум

Гэрээний дугаар: ЭМЯ-2018/ХVlll.1.3 

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018.04.20-2019.08.01

Гүйцэтгэгч: " Билгүүн Од констракшн" ХХК  Утас: 99119580

            Төсөвт өртөг:  782,460,105 төгрөг      

                        Авсан санхүүжилт дүн: 666,941,678 төгрөг

                        Үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 115,518,427 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 98%

 Одоогийн байдлаар:  Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 98%-д хүрсэн дотор гадна засал, гадна зам талбайн тохижилтын ажил хийгдэж байна. Гэрээт хугацаанд байнгын ашиглалтанд орно.

2. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Төслийн нэр: 240 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг Халзан сум

Гэрээний дугаар:  

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018.07.10-2019.08.31

Гүйцэтгэгч: "И Пи Эс групп" ХХК  Утас: 99119835

            Төсөвт өртөг:  1,259,925,942 төгрөг   

                        Авсан санхүүжсэн дүн: 1.020,495,159 төгрөг

                        Үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 239,430,793 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 70%

Одоогийн байдлаар:  Барилгын карказ угсралтын ажлууд хийгдэж бүрэн дууссан.

Ханын дүүргэлтийн ажил хийгдсэн. Дотор шугам сүлжээний сувагжилт, цахилгааны монтаж, дотор ханын өрөг угсралт, бохирын цооног цутгах ажил хийгдэж байна.

3. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Төслийн нэр: 240 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум

Гэрээний дугаар:  ТӨБЗГ-2018/XIII2.1.39

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018.07.10-2019.08.31

Гүйцэтгэгч: "Манагал констракшн" ХХК Утас: 99096863

            Төсөвт өртөг:  1,288,805,938 төгрөг   

                        Авсан санхүүжилт дүн: 416,709.000 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан.

                        Үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 872.096.938 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 75%

Одоогийн байдлаар:  А, Б блокны ханын дүүргэлтийн ажил хийгдсэн. Дотор дулаан, цахилгаан шугам монтаж, зуухны барилгын дотор гадна шавар, Б блокын 1 дүгээр давхрын дотор өрлөг угсралт, бохирын цооног цутгах ажлууд хийгдээд байна.

4. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Төслийн нэр: 200 хүүхдийн ортой Цэцэрлэгийн барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг. Түвшинширээ сум

Гэрээний дугаар:  БСШУСЯ/201801087

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018.08.28-2019.10.30

Гүйцэтгэгч: "Комфорт импэкс" ХХК Утас: 88892603

            Төсөвт өртөг:  1,980,796,438 төгрөг

            Авсан санхүүжилт дүн: 1,059,714,009 төгрөг

            Үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 921,082,429 төгрөг

            Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 70%

Одоогийн байдлаар:  Барилгын карказ угсралтын ажил хийгдэж бүрэн дууссан.  Гадна цахилгаан болон бохир усны шугам сүлжээ угсралтын ажил хийгдсэн. 1,2 дугаар давхрын хана, хамар хананы өрлөг шаврын ажлууд хийгдэж байна. Гадна өнгөлгөөний тоосгон хана өрөгдөж эхэлсэн, дотор цахилгааны монтажын ажил эхлээд байна. 

5. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам,

                        Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төслийн нэр: 960 хүүхдийн суудалтай Сургуулийн барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум

Гэрээний дугаар:  БСШУСЯ/201801087

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018.09.25-2019.12.25

Гүйцэтгэгч: "Эм Би Би Си" ХХК Утас: 99097734

            Төсөвт өртөг:  5,038,000,000 төгрөг   

                        Авсан санхүүжилт дүн: 79,226,000 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан.                                       Баталгаажуулсан санхүүжилт: 1,248,327,484 төгрөг

                        үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 3,710,446,520 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 15%

Одоогийн байдлаар:  Барилгын суурийн угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Б А1  блокын 1 дүгээр давхрын багана, дамнурууны арматурчлалын ажил, холбоос дамнуруунуудын, хэв хашмал угсрах ажил хийгдэж байна.   

6. Захиалагч: Барилга, Хот байгуулалтын яам

Төслийн нэр: 5,5 километр цэвэр ус, 2,0 километр бохир усны шугамын ажил 

Байршил: Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум

Гэрээний дугаар:  2018/69

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018.04.30-2019.09.15

Гүйцэтгэгч: "Альяанс-тех" ХХК Утас: 99037632

            Төсөвт өртөг:  1,682,490,717 төгрөг   

                        Авсан санхүүжилт дүн: 500,000,000 төгрөг

                        Үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 1,182,490,717 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: .......%

Одоогийн байдлаар:  2 километр цэвэр усны шугамын угсралтын ажил хийгдсэн. Цэвэр усны 1000, 1500, 2000 мм-ийн 7 ширхэг худаг угсрагдсан. Цэвэр усны шугамын ажлын хүрээнд шугам хоолойн нүх ухах, буцааж дарах, шугам хоолойн дээр, дор элсэн дэвсгэр хучаас хийх ажил хийгдсэн. Улсын болон орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээний доогуур сүвлэгээг 8-н газарт хийхээр төлөвлөж авто замын зөвлөлийн  хуралаар оруулах гэжбайна.

7. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Төслийн нэр: Соёлын төвийн барилгын их засвар

Байршил: Сүхбаатар аймаг Асгат сум

Гэрээний дугаар:  БСШУСЯ/201801087

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018.09.25-2019.12.25

Гүйцэтгэгч: "Харшийн гэгээ" ХК Утас: 88109892

            Төсөвт өртөг:  291,172,756 төгрөг      

                        Авсан санхүүжилт дүн: 250,000,000 төгрөг

                        Үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 100,000,000 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 100%

Одоогийн байдлаар:  Тус барилгын их засварын ажлын хүрээнд хийгдэх барилгын дээвэр, дотор засал, шалны заслын ажил, гадна фасад, цонх угсрах ажил бүрэн хийгдсэн. Гадна зам талбайн угсралт, цахилгаан, гадна бохирын ажил хийгдэж байна.

8. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Төслийн нэр: 200 хүүхдийн ортой Цэцэрлэгийн  барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум

Гэрээний дугаар:  БСШУСЯ/201801086

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018.09.19-2019.08.01

Гүйцэтгэгч: "Харүжин" ХХК Утас: 88111872

            Төсөвт өртөг:  1,844,663,909 төгрөг   

                        Авсан санхүүжилт дүн: 0,0 төгрөг /аваагүй/

                        Үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 1,844,663,909 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 8%

            Одоогийн байдлаар:  Барилгын суурийн ажил хийгдэж дууссан. Зоорийн давхрын угсралтын ажил хийгдэж байна.

9. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Төслийн нэр: 75 ортой Дотуур байрны  барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг Уулбаян сум

Гэрээний дугаар:  БСШУСЯ/2018

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2018. -2019.

Гүйцэтгэгч: "Вел Мот" ХХК  Утас: 99055993

Төсөвт өртөг: 830,000,000 төгрөг       

                        Авсан санхүүжилт дүн: 0,0 төгрөг /аваагүй/

                        үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 830,000,000 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 25%

Одоогийн байдлаар:  Барилгын суурийн ажил бүрэн дуусаж 1 дүгээр давхрын ханын өрөг угсралтын ажил эхэлсэн.

10. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам,

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төслийн нэр:  Сургуулийн спорт заалны барилга

 Байршил: Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум

Гэрээний дугаар:  БСШУСЯ/201902103

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2019.06.21-2019.10.01

Гүйцэтгэгч: "Ган алт нэмэх" ХХК Утас: 99233970

Төсөвт өртөг:  499,012,947 төгрөг      

Авсан санхүүжилт дүн: 0,0 сая төгрөг

үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 499,012,947 төгрөг

Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 5%

Одоогийн байдлаар:  Барилгын суурийн ажил эхэлсэн. Суурийн хэв хашмал угсарч байна.

11. Захиалагч: Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам,

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төслийн нэр: Хүнсний ногооны зоорийн барилга  

Байршил: Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум

Гэрээний дугаар:  ХААХҮЯ/201902020

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2019.05.10-2019.07.25

Гүйцэтгэгч: "Манхан-Уст" ХХК Утас: 88084379

Төсөвт өртөг:  389,835,263 төгрөг      

                        авсан санхүүжсэн дүн: 115,490,881 төгрөг

                        үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 274,334,382 төгрөг

Одоогийн байдлаар:  Барилга карказ угсралтын ажлууд хийгдэж бүрэн дууссан. Ханын дүүргэлтийн ажил хийгдсэн. Дотор хөргөлтийн системийн ажил хийгдэж байна.

12. Захиалагч: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам,

 Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төслийн нэр:  100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг Халзан сум

Гэрээний дугаар:  БСШУСЯ/201902139

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2019.07.04-2020.05.25

Гүйцэтгэгч: "Монмарс Холдинг" ХХК Утас: 99119764

Төсөвт өртөг:  1,058,407,897 төгрөг   

                        Авсан санхүүжилт дүн: 0,0 сая төгрөг

                        үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 1,058,407,897 төгрөг

Одоогийн байдлаар:  Барилгын суурийн шуудуу болон бохирын цооног ухагдсан. Ул хөрсийг гараар тэгшлэх ажил хийгдэж дууссан. Суурийн бэлтгэл бетоны ажил хийгдэж байна.

13. Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам

Төслийн нэр: Эрүүл мэндийн төвийн амбулаторийн гадна дулааны шугам  

Байршил: Сүхбаатар аймаг Асгат сум

Гэрээний дугаар:  ЭМЯ/201902107

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2019.07.15-2019.08.15

Гүйцэтгэгч: "Ивээл алдар" ХХК Утас: 88033393

            Төсөвт өртөг:  59,194,617 төгрөг         

                        Авсан санхүүжилт дүн: 0,0 төгрөг

                        Үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 59,194,617 төгрөг

                        Ажлын гүйцэтгэлийн хувь: 50%

Одоогийн байдлаар:  гадна дулааны шугамын угсралтын ажил хийгдсэн. Амбулаторийн барилгын хуучин шугам сүлжээг буулгаж шинээр шугмын угсралтын ажил хийгдэж байна.

 

ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

 

1. Захиалагч: Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төслийн нэр: Хүүхдийн тоглоомын талбай

Байршил: Сүхбаатар аймаг Халзан сум

Гэрээний дугаар:  СБАОНӨГ/201901019

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2019.07.15-2019.08.09

Гүйцэтгэгч: "Хайлааст гарам" ХХК Утас: 99251999

Төсөвт өртөг:  38,116,161 төгрөг         

                        авсан санхүүжсэн дүн: 0,0 төгрөг

                        үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 38,116,161 төгрөг

Одоогийн байдлаар:  Талбайн тохижилт ажил хийх бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Суурийн тэгшилгээ, нягтруулалтын ажил хийгдэж байна.

 

2. Захиалагч: Аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Төслийн нэр: Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэгийн барилга

Байршил: Сүхбаатар аймаг Баруун-Уртсум

Гэрээний дугаар:  №2014-ТГНА001, 2018-БАУ02

Ажил гүйцэтгэх хугацаа: 2014.08.05-2019.08.09

Гүйцэтгэгч: "Норкут констракшн" ХХК Утас: 99297847

Төсөвт өртөг:  1,250,000,000 төгрөг   

                        авсан санхүүжсэн дүн: 1,140,728,316 төгрөг

                        үлдэгдэл санхүүжилт дүн: 109,271,684 төгрөг

Одоогийн байдлаар:  Барилга угсралтын ажил дууссан. Гадна тохижилтын ажил хийгдэж байна. 8 сард багтаж ашиглалтанд орно.

 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР