Агентлагууд

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

  • Иргэний цахим үнэмлэхний лавлагаа 5000 төгрөг
  • Иргэний бусад бүх төрлийн лавлагаа Төрийн банк 1000 төгрөг