Агентлагууд

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Монгол Улс, Сүхбаатар аймаг , Баруун-Урт сум, 7-р баг, Нутгийн удирдлагын ордон.Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс.
Хэлтсийн дарга                                        (+976) 70510001

Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан      (+976) 70512673

Иргэний бүртгэлийн тасаг                         (+976) 70518914

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг     (+976) 70518673

(+976) 70512673
www.su.burtgel.gov.mn 

www.facebook.com/Сүхбаатар Аймгийн Улсын Бүртгэлийн Хэлтэс