Агентлагууд

Сул орон тоо зарлагдлаа.

Огноо: 2020.05.13 Сэтгэгдэл: 12 Үзсэн: 12
Дэлгэрэнгүй

Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газрын зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Огноо: 2020.04.17 Сэтгэгдэл: 28 Үзсэн: 28
Дэлгэрэнгүй

Зарим арга хэмжээний тухай

Огноо: 2020.04.10 Сэтгэгдэл: 23 Үзсэн: 23
Дэлгэрэнгүй

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Огноо: 2020.04.10 Сэтгэгдэл: 26 Үзсэн: 26
Дэлгэрэнгүй

Дуудлага худалдааны зар

Огноо: 2020.04.01 Сэтгэгдэл: 45 Үзсэн: 45
Дэлгэрэнгүй

Өргөдөл гомдлын 1 дүгээр улирлын тайлан

Огноо: 2020.04.01 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Дэлгэрэнгүй

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Огноо: 2020.03.16 Сэтгэгдэл: 37 Үзсэн: 37
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын үйлчин бүсгүйчүүд маань маск хийж байна.

Огноо: 2020.03.11 Сэтгэгдэл: 78 Үзсэн: 78
Дэлгэрэнгүй

Төрийн жинхэнэ захиргааны албан хаагчийн сул орон тоо

Огноо: 2020.03.03 Сэтгэгдэл: 94 Үзсэн: 94
Дэлгэрэнгүй

Шинэ коронавирусийн халдвар (COVID-19)- ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 0-5 настай хүүхэдтэй албан хаагчдын богиносгосон ажлын цагийн хуваарийг сунгах тухай

Огноо: 2020.03.03 Сэтгэгдэл: 89 Үзсэн: 89
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 69