Агентлагууд

Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан мэдээ

Огноо: 2018.09.10 Сэтгэгдэл: 35 Үзсэн: 35
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнүүд

Огноо: 2018.09.10 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Огноо: 2018.05.28 Сэтгэгдэл: 93 Үзсэн: 93
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2018.03.05 Сэтгэгдэл: 109 Үзсэн: 109
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.02.05 Сэтгэгдэл: 164 Үзсэн: 164
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Дарьганга сум/
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.02.02 Сэтгэгдэл: 162 Үзсэн: 162
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Наран сум/
Дэлгэрэнгүй

2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2018.01.18 Сэтгэгдэл: 161 Үзсэн: 161
Дэлгэрэнгүй

Дуудлагын худалдаанд урьж байна

Огноо: 2017.10.23 Сэтгэгдэл: 206 Үзсэн: 206
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гйүцэтгэл

Огноо: 2017.10.03 Сэтгэгдэл: 211 Үзсэн: 211
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2017.10.03 Сэтгэгдэл: 178 Үзсэн: 178
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 24