Агентлагууд

Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2018.03.05 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.02.05 Сэтгэгдэл: 87 Үзсэн: 87
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Дарьганга сум/
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.02.02 Сэтгэгдэл: 85 Үзсэн: 85
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Наран сум/
Дэлгэрэнгүй

2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2018.01.18 Сэтгэгдэл: 90 Үзсэн: 90
Дэлгэрэнгүй

Дуудлагын худалдаанд урьж байна

Огноо: 2017.10.23 Сэтгэгдэл: 127 Үзсэн: 127
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гйүцэтгэл

Огноо: 2017.10.03 Сэтгэгдэл: 124 Үзсэн: 124
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2017.10.03 Сэтгэгдэл: 104 Үзсэн: 104
Дэлгэрэнгүй

Дуудлагын худалдаанд урьж байна

Огноо: 2017.09.22 Сэтгэгдэл: 132 Үзсэн: 132
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн хуваарь

Огноо: 2017.09.15 Сэтгэгдэл: 123 Үзсэн: 123
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2017.09.04 Сэтгэгдэл: 124 Үзсэн: 124
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 21