Агентлагууд

2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ

Огноо: 2020.06.26 Сэтгэгдэл: 31 Үзсэн: 31
Дэлгэрэнгүй

Сул орон тоо зарлагдлаа.

Огноо: 2020.05.13 Сэтгэгдэл: 51 Үзсэн: 51
Дэлгэрэнгүй

Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газрын зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Огноо: 2020.04.17 Сэтгэгдэл: 66 Үзсэн: 66
Дэлгэрэнгүй

Зарим арга хэмжээний тухай

Огноо: 2020.04.10 Сэтгэгдэл: 57 Үзсэн: 57
Дэлгэрэнгүй

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Огноо: 2020.04.10 Сэтгэгдэл: 66 Үзсэн: 66
Дэлгэрэнгүй

Дуудлага худалдааны зар

Огноо: 2020.04.01 Сэтгэгдэл: 79 Үзсэн: 79
Дэлгэрэнгүй

Өргөдөл гомдлын 1 дүгээр улирлын тайлан

Огноо: 2020.04.01 Сэтгэгдэл: 78 Үзсэн: 78
Дэлгэрэнгүй

Буцалтгүй тусламж олгох тухай

Огноо: 2020.03.16 Сэтгэгдэл: 72 Үзсэн: 72
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын үйлчин бүсгүйчүүд маань маск хийж байна.

Огноо: 2020.03.11 Сэтгэгдэл: 115 Үзсэн: 115
Дэлгэрэнгүй

Төрийн жинхэнэ захиргааны албан хаагчийн сул орон тоо

Огноо: 2020.03.03 Сэтгэгдэл: 131 Үзсэн: 131
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 70