Агентлагууд

Сүхбаатар аймгийн 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Огноо: 2018.05.28 Сэтгэгдэл: 24 Үзсэн: 24
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2018.03.05 Сэтгэгдэл: 33 Үзсэн: 33
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.02.05 Сэтгэгдэл: 106 Үзсэн: 106
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Дарьганга сум/
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.02.02 Сэтгэгдэл: 102 Үзсэн: 102
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Наран сум/
Дэлгэрэнгүй

2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2018.01.18 Сэтгэгдэл: 104 Үзсэн: 104
Дэлгэрэнгүй

Дуудлагын худалдаанд урьж байна

Огноо: 2017.10.23 Сэтгэгдэл: 144 Үзсэн: 144
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гйүцэтгэл

Огноо: 2017.10.03 Сэтгэгдэл: 144 Үзсэн: 144
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2017.10.03 Сэтгэгдэл: 119 Үзсэн: 119
Дэлгэрэнгүй

Дуудлагын худалдаанд урьж байна

Огноо: 2017.09.22 Сэтгэгдэл: 153 Үзсэн: 153
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн хуваарь

Огноо: 2017.09.15 Сэтгэгдэл: 148 Үзсэн: 148
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 22