Агентлагууд

Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан мэдээ

Огноо: 2018.09.10 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнүүд

Огноо: 2018.09.10 Сэтгэгдэл: 15 Үзсэн: 15
Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймгийн 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Огноо: 2018.05.28 Сэтгэгдэл: 74 Үзсэн: 74
Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2018.03.05 Сэтгэгдэл: 85 Үзсэн: 85
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.02.05 Сэтгэгдэл: 143 Үзсэн: 143
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Дарьганга сум/
Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018.02.02 Сэтгэгдэл: 147 Үзсэн: 147
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 10 ор /Сүхбаатар, Наран сум/
Дэлгэрэнгүй

2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо: 2018.01.18 Сэтгэгдэл: 139 Үзсэн: 139
Дэлгэрэнгүй

Дуудлагын худалдаанд урьж байна

Огноо: 2017.10.23 Сэтгэгдэл: 179 Үзсэн: 179
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гйүцэтгэл

Огноо: 2017.10.03 Сэтгэгдэл: 187 Үзсэн: 187
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2017.10.03 Сэтгэгдэл: 155 Үзсэн: 155
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 24