Агентлагууд

2021 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо: 2021.01.07 Сэтгэгдэл: 14 Үзсэн: 14
Дэлгэрэнгүй

2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Огноо: 2020.12.31 Сэтгэгдэл: 5 Үзсэн: 5
Төсвийн гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

Хөрөнгө гаргах тушаал

Огноо: 2020.12.25 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
Дэлгэрэнгүй

2020 оны 4 дүгээр улирлын тайлан

Огноо: 2020.12.15 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
Дэлгэрэнгүй

3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан

Огноо: 2020.09.30 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан
Дэлгэрэнгүй

2021 оны төсвийн төсөл

Огноо: 2020.08.14 Сэтгэгдэл: 6 Үзсэн: 6
Төсвийн төсөл
Дэлгэрэнгүй

2020 оны хагас жилийн тайлан

Огноо: 2020.07.25 Сэтгэгдэл: 7 Үзсэн: 7
Санхүүгийн тайлан
Дэлгэрэнгүй

Төрийн аудит

Огноо: 2020.06.30 Сэтгэгдэл: 6 Үзсэн: 6
Төрийн аудитын хяналт шалгалтын хариу бичиг
Дэлгэрэнгүй

2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдлын тайлан мэдээ

Огноо: 2020.06.26 Сэтгэгдэл: 135 Үзсэн: 135
Дэлгэрэнгүй

Сул орон тоо зарлагдлаа.

Огноо: 2020.05.13 Сэтгэгдэл: 155 Үзсэн: 155
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 79