Агентлагууд

Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газар

Сүхбаатар аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Аймгийн засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай” 9 дүгээр тогтоолоор “Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар” болон шинээр байгуулагдаж хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2016 оны Б/21 тоот тушаалын дагуу 3 хэлтэс, 43 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Аймгийн засаг даргын 2014 онд Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дэргэдэх “Ахмадын амралт сувилал”-ыг 7 орон тоотойгоор байгуулж ахмад настаны сувиллын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна. Та хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцахыг хүсвэл дараах линкээр сайт руу орно уу.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын цахим хуудас энд дарна уу....

Файлын нэр Огноо
1 sukhbaatar province.pptx 2017-11-08
2 hunii nuuts sudalgaa-2017.docx 2017-11-14
3 hunii nuuts sudalgaa-2017.pdf 2017-11-14