Агентлагууд

Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газар

2017 онд батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний хүрээнд байгууллагын ажилтан, албан хаагчидад ахмад мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэг, Я.Эрдэнэ-Очир нар нь харилцаа, төрийн албан хаагчийн ёсзүй, хэрэглэгчдийн эрх ашиг сэдвээр сургалт зохион байгууллаа