Төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 1 сарын цалингаас бусад 5 сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2017.02.09 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
1 сард гүйлгээ гаргаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

12 сарын цалингаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2017.01.08 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
5 сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

11 сарын цалингаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.12.07 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
5 сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

10 сарын цалингаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.11.07 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
5 сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

9 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.10.08 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
таван сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

8 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 31 Үзсэн: 31
8 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

7 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.08.08 Сэтгэгдэл: 52 Үзсэн: 52
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ мөн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй

6 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.07.08 Сэтгэгдэл: 57 Үзсэн: 57
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ мөн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй

5 сарын цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.06.10 Сэтгэгдэл: 66 Үзсэн: 66
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ мөн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй

4 сарын цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.05.09 Сэтгэгдэл: 61 Үзсэн: 61
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ мөн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 12