Төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 1 сарын цалингаас бусад 5 сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2017.02.09 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
1 сард гүйлгээ гаргаагүй болно.
Дэлгэрэнгүй

12 сарын цалингаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2017.01.08 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
5 сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

11 сарын цалингаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.12.07 Сэтгэгдэл: 22 Үзсэн: 22
5 сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

10 сарын цалингаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.11.07 Сэтгэгдэл: 26 Үзсэн: 26
5 сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

9 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.10.08 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
таван сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

8 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.09.08 Сэтгэгдэл: 25 Үзсэн: 25
8 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ
Дэлгэрэнгүй

7 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.08.08 Сэтгэгдэл: 43 Үзсэн: 43
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ мөн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй

6 сар цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.07.08 Сэтгэгдэл: 49 Үзсэн: 49
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ мөн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй

5 сарын цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.06.10 Сэтгэгдэл: 53 Үзсэн: 53
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ мөн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй

4 сарын цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ

Огноо: 2016.05.09 Сэтгэгдэл: 50 Үзсэн: 50
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгний гүйлгээ мөн санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 12