Төсвийн гүйцэтгэл

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ

2017 оны 2 сарын цалингаас бусад 5 сая төгрөгний гүйлгээ

Файлын нэр Огноо
1 2 сар цалингаас бусад.pdf 2017-11-07