Төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 2 дугаар сарын 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний тайлан

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
2 сарын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

2017 оны таван сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2017.02.09 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
1 сарын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

12 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2017.01.08 Сэтгэгдэл: 33 Үзсэн: 33
Худалдан авалтын тайлан
Дэлгэрэнгүй

11 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.12.09 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй

10 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 39 Үзсэн: 39
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй

9 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан

Огноо: 2016.10.07 Сэтгэгдэл: 37 Үзсэн: 37
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан
Дэлгэрэнгүй

8 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан

Огноо: 2016.09.07 Сэтгэгдэл: 37 Үзсэн: 37
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан
Дэлгэрэнгүй

7 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.08.08 Сэтгэгдэл: 64 Үзсэн: 64
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй

6 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.07.08 Сэтгэгдэл: 63 Үзсэн: 63
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй

5 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.06.10 Сэтгэгдэл: 74 Үзсэн: 74
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 15