Төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны 2 дугаар сарын 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний тайлан

Огноо: 2017.03.08 Сэтгэгдэл: 25 Үзсэн: 25
2 сарын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

2017 оны таван сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2017.02.09 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
1 сарын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

12 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2017.01.08 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
Худалдан авалтын тайлан
Дэлгэрэнгүй

11 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.12.09 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй

10 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.11.08 Сэтгэгдэл: 41 Үзсэн: 41
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй

9 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан

Огноо: 2016.10.07 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан
Дэлгэрэнгүй

8 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан

Огноо: 2016.09.07 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан
Дэлгэрэнгүй

7 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.08.08 Сэтгэгдэл: 68 Үзсэн: 68
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй

6 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.07.08 Сэтгэгдэл: 66 Үзсэн: 66
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй

5 сарын таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ

Огноо: 2016.06.10 Сэтгэгдэл: 76 Үзсэн: 76
таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтын тайлан мэдээ
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 15