Ил тод байдал

Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, сунгах, олгох тухай

Огноо: 2016.01.13 Сэтгэгдэл: 177 Үзсэн: 177
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, сунгах, олгох тухай 2016-01-12
Дэлгэрэнгүй

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх худалдах, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 192 Үзсэн: 192
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ   1.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл / эрхлэх үйлчилгээний төрөл, ажилласан хугацаа, зөвшөөрөл хүсэх болсон шалтгаан, худалдаа үйлчилгээний газрын оноосон нэр, байрлах хаяг, утас ...
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-09-11

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 187 Үзсэн: 187
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-09-03

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 176 Үзсэн: 176
 
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-09-02

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 188 Үзсэн: 188
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-07-27

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 189 Үзсэн: 189
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 2015-07-09

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 183 Үзсэн: 183
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 2015-06-17

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 172 Үзсэн: 172
     
Дэлгэрэнгүй

"Нутгийн жигүүр", "Жигүүр ундарга", "Эрчим" хүнсний дэлгүүрүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-05-22

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 173 Үзсэн: 173
Дэлгэрэнгүй

"Түвшин зоог" зоогийн газарт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-05-14

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 181 Үзсэн: 181
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 16