Ил тод байдал

Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, сунгах, олгох тухай

Огноо: 2016.01.13 Сэтгэгдэл: 146 Үзсэн: 146
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, сунгах, олгох тухай 2016-01-12
Дэлгэрэнгүй

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх худалдах, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 167 Үзсэн: 167
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ   1.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл / эрхлэх үйлчилгээний төрөл, ажилласан хугацаа, зөвшөөрөл хүсэх болсон шалтгаан, худалдаа үйлчилгээний газрын оноосон нэр, байрлах хаяг, утас ...
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-09-11

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 154 Үзсэн: 154
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-09-03

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 152 Үзсэн: 152
 
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-09-02

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 156 Үзсэн: 156
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-07-27

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 162 Үзсэн: 162
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 2015-07-09

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 160 Үзсэн: 160
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 2015-06-17

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 148 Үзсэн: 148
     
Дэлгэрэнгүй

"Нутгийн жигүүр", "Жигүүр ундарга", "Эрчим" хүнсний дэлгүүрүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-05-22

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 147 Үзсэн: 147
Дэлгэрэнгүй

"Түвшин зоог" зоогийн газарт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-05-14

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 158 Үзсэн: 158
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 16