Ил тод байдал

2017 оны 09 дүгээр сарын 06-н А/492 дугаар захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 10 Үзсэн: 10
Аттестачилал явуулах тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 9 дүгээр сарын 6-ны өдрийн А/490 дүгээр захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/481 дүгээр захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 7 Үзсэн: 7
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 8 дугаар сарын 17 -ний өдрийн А/446 дүгээр захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 7 Үзсэн: 7
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/392 дугаар захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 3 Үзсэн: 3
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 7 дугаар сарын 17-ний өдрийн А/369 дүгээр захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 6 Үзсэн: 6
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 7 дугаар сарын 5-ний өдрийн А/351 дүгээр захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/298 дугаар захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 7 Үзсэн: 7
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, олгох тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 05 дугаар сарын 22-ний өдрийн А/253 дугаар захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 9 Үзсэн: 9
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай
Дэлгэрэнгүй

2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/202 дугаар захирамж

Огноо: 2017.11.02 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, сунгах, олгох тухай
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 71