Ил тод байдал

Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, сунгах, олгох тухай

Огноо: 2016.01.13 Сэтгэгдэл: 159 Үзсэн: 159
Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох, сунгах, олгох тухай 2016-01-12
Дэлгэрэнгүй

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх худалдах, тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 179 Үзсэн: 179
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ   1.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл / эрхлэх үйлчилгээний төрөл, ажилласан хугацаа, зөвшөөрөл хүсэх болсон шалтгаан, худалдаа үйлчилгээний газрын оноосон нэр, байрлах хаяг, утас ...
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-09-11

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 174 Үзсэн: 174
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-09-03

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 162 Үзсэн: 162
 
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-09-02

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 168 Үзсэн: 168
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 2015-07-27

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 175 Үзсэн: 175
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 2015-07-09

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 168 Үзсэн: 168
Дэлгэрэнгүй

Тусгай зөвшөөрөл сунгах, олгох тухай 2015-06-17

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 159 Үзсэн: 159
     
Дэлгэрэнгүй

"Нутгийн жигүүр", "Жигүүр ундарга", "Эрчим" хүнсний дэлгүүрүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-05-22

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 157 Үзсэн: 157
Дэлгэрэнгүй

"Түвшин зоог" зоогийн газарт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2015-05-14

Огноо: 2015.09.15 Сэтгэгдэл: 170 Үзсэн: 170
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 16