Худалдан авах ажиллагаа

Эрүүл мэндийн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх автомашин /Уламжлалтын эмнэлэг/

Огноо: 2021.02.24 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Туулах чадвар сайтай автомашин худалдан авах /ГХБХБГ/

Огноо: 2021.02.23 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Мөнххаан, Халзан сумд/

Огноо: 2021.02.23 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Дэлгэрэнгүй

Баруун-Урт соёл амралтын хүрээлэнгийн зураг төсөв боловсруулах

Огноо: 2021.02.22 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах /Дарьганга/

Огноо: 2021.02.15 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэмжээний хот тохижилт, гудамж талбай цэгцлэх, хог зайлуулах үйл ажиллагаанд зориулан экскаватор худалдан авах / Хот тохижуулах ОНӨҮГ/

Огноо: 2021.02.10 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах /Түвшинширээ/

Огноо: 2021.02.10 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах /Мөнххаан/

Огноо: 2021.02.10 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах /Наран/

Огноо: 2021.02.09 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүр сонгон шалгаруулах /Уулбаян/

Огноо: 2021.02.09 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 186