Засаг даргын орлогч

Сүхбаатар аймгийн засаг даргын орлогч

Тайлбар:     Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын орлогч Т.Амарбаатар. 1979 онд Баяндэлгэр сумын Ширээт багт төрсөн. Эхнэр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг. Төгссөн сургууль: 1987-1997 онд Сүхбаатар аймгийн 01 дүгээр БДСургууль 1997-2001онд ШУТИС,  2006-2008 онд ШУТИС, Техникийн ухааны ...
Нийт: 1