Мэдээ мэдээлэл (158/252)

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас болон Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төсөлд хамрагдсан Түмэнцогт сумын иргэд тус суманд 2017-11-03-нд зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай оролцлоо. Та бүхэндээ баярлалаа. Улам ихийг үйлдвэрлэж ард иргэддээ та түгээгээрэй.