Мэдээ мэдээлэл (162/251)

Монгол Улсын эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтээс сүүлийн 5 жилийн судалгааны хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх таван шалтгааныг үндэслэн 6 насны даатгуулагчийн эрт илрүүлэх үзлэг, оношлогоо шинжилгээний зардлыг даатгалын сангаас хариуцахаар болсон. 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны даатгуулагч энэ үзлэг шинжилгээнд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 100 хувь хөнгөлөлт эдэлнэ. Даатгуулагч нь 3 төрлийн багцаас зөвхөн нэгийг сонгон даатгалтай гэрээтэй эрүүл мэндийн байгууллагаас харьяалал харгалзахгүй үйлчлүүлнэ.

Файлын нэр Огноо
1 index.jpg 2017-11-22