Мэдээ мэдээлэл (164/251)

СҮХБААТАР АЙМГИЙН  НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

 

 

            Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

 

Сүхбаатар аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

 

“Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журамтай заавал танилцсан байна. 

 

            Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

 

2.1.Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

Боловсролын шаардлага”: Тухайн ажлын байранд боловсролын ямар зэрэг тавигдсанаас шалтгаалж бакалавр эсвэл магистрын зэрэгтэй байх.

 

2.2.“Мэргэжлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/.

2.3.“Мэргэшлийн шаардлага”: Мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно.

2.4 “Туршлагын шаардлага”: Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу тооцдог. /Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 2.5.Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны 12 дугаар сарын 07, 08ы өдөр 09.00-12.00 хүртэл, 13.00-17.00 цаг хүртэл бүртгэнэ. 

 Мэргэшлийн шалгалтад орох иргэн шалгалттай холбогдох зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд шалгалтын үйлчилгээний зардал 6000 /Зургаан мянган/ төгрөг байна.

            Гурав.  Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

1.Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

2.Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/.

3.Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

4.Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;

5.“4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь; /нэгийг анкетад наасан байна/.

6.Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

7.Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр

 

            Жич: Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх /Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийсэн байх/

 

            Анхааруулга: Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй. Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

            Дөрөв. Шалгалтын хуваарь

            Шалгалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 09:00 цагаас эхлэн доорхи байдлаар зохион байгуулна.

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /цахимаар/

 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/, /цахимаар/

 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө/

 

            Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд шалгалтын байранд  Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

            Тав. Мэдээлэл лавлагаа

 

Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Засаг даргын Тамгын газрын 70513511 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Байршил

Захиалга өгсөн  байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

25

Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум

Засаг Даргын Тамгын газар

Санхүү алба

мэргэжилтэн

Төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, сумын статистик мэдээлэл авах

ТЗ-3

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Банк санхүү, нягтлан бодогч

 

Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш   жил ажилласан

Зохион байгуулах чадвартай, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээлч, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах

26

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал

ТЗ-3

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Малын их эмч /ХААИС-ийн өдрийн анги төгссөн/

-

Ажлын туршлага харгалзахгүй

Зохион байгуулах чадвартай, мэдээлэл боловсруулах, судалгаа хийх, бүтээлч, компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах

27

Сүхбаатар аймгийн Наран, Онгон сум

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

 

Байгаль хамгаалагч

Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгаль хамгаалах ажлыг мэргэжлийн үндсэн дээр зохион байгуулж, орон нутгийн удирдлага,хууль хяналтын ажилтнууд, иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч, тэднээс удирдлага дэмжлэг авах замаар байгаль орчныг хамгаалах үр ашигтай үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах  

ТЗ-2

2

Дээд болон бакалавр

Байгаль хамгаалал, хяналт үнэлгээ, экологи, аялал жуулчлал, хөрс судлал, Цаг уурын инженер, Усны нөөц экологи, Ойн инженер

-

-

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах манлайлах

Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах

28

Сүхбаатар аймгийн Халзан сум

Засаг Даргын Тамгын газар

 

Нутгийн захиргаа эрх зүйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Аймаг сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, Тамгын газрын дотоод ажил хариуцах

ТЗ-3

1

Дээд боловсролтой

Хүний нөөц, төрийн удирдлага

-

-

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

29

-

Хүн ам зүй, нийгмийн хамгааллын бодлогын мэргэжилтэн

Хүн ам зүй, нийгмийн хамгааллын чиглэлийн  бодлогынзөвлөгөөгөөр хангаж, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх

ТЗ-3

1

Дээд боловсролтой

Төрийн удирдлага, багш , сэтгүүл зүй

-

-

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

30

-

Байгаль орчин, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

Байгаль орчин, аялал жуулчлал газрын харилцаа, хяналт зохион байгуулалтын бүхий л асуудлыг хариуцах

ТЗ-3

1

Дээд боловсролтой

Экологич, аялал жуулчлал, инженер

-

-

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

31

-

Бэлчээр газар тариалан, ЖДҮ, Үйлчилгээ хоршооны асуудал, Сум хөгжүүлэх сан харицсан мэргэжилтэн

Бэлчээр ашиглалт, хамгаалалт, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажиллах, сургалт зохион байгуулж, үйлдвэрлэл үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийг хангуулах

ТЗ-3

1

Дээд боловсролтой

Эдийн засаг газар тариалан

-

-

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

32

Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сум

Засаг Даргын Тамгын газар

-

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

-

ÒÇ-5

1

Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð болон түүнээс дээш çýðýãòýé

Нягтлан бодогч болон санхүү, эдийн засагч

Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

ЗГСУМЦС-ий Freebalance программын талаар зохих мэдлэгтэй,Багаар ажиллах, Компьютерийн хэрэглээний программ, дотоод сүлжээ, интернэт ашиглах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах

33

Засаг Даргын Тамгын газар

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал

ÒÇ-3

1

Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé

Малын их эмч, мал зүйч

Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан сертификат гэрчилгээтэйбайх, мал эмнэлгийн ажлын дадлага туршлагатай байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах манлайлах

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, нийтийн ашиг сонирхлыг дээдэлж ажиллах, мал эмнэлэг үржлийн чиглэлийн хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжид хаъяалалгүй байх

34

Засаг даргын Тамгын газар

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

МАА-н үйлдвэрлэлийн технологи, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

-

ÒÇ-3

1

Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé

Малын их эмч, мал зүйч

Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байх

-

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах манлайлах

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, нийтийн ашиг сонирхлыг дээдэлж ажиллах, мал эмнэлэг үржлийн чиглэлийн хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжид хаъяалалгүй байх

35

Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сум

Засаг Даргын Тамгын газар

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Хүнс худалдаа, жижиг дунд үйлдвэрлэл газар тариалан бэлчээр усжуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

-

ТЗ-3

1

Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé

Малын эмч

Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, салбарын өргөн хүрээний мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой

36

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Малын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

-

ТЗ-3

1

Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé

Малын их эмч

Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан сертификат гэрчилгээтэйбайх, мал эмнэлгийн ажлын дадлага туршлагатай байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, салбарын өргөн хүрээний мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой, мал эмнэлэг үржлийн чиглэлийн хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгжид хаъяалалгүй байх

37

-

Байгаль орчны мэргэжилтэн

-

ТЗ-3

1

Äýýä áîëîâñðîëòîé, áàêàëàâð  çýðýãòýé

Байгаль орчин экологийн чиглэлээр суралцсан байх

Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, салбарын өргөн хүрээний мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой, спорт урлагийн авъастай байх

38

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум

Сумын Засаг Даргын Тамгын газар

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

ТЗ-3

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Мал зүйч, зоо техникч

 

Ажлын дадлага туршлагатай байх

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн, малд ангилалт хийж, үүлдэр омгийн стандартыг тогтоож чадах, илүү цагаар ажиллах

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой, спорт урлагийн авъастай байх

39

Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум

Эррүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

 

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын байцаагч

Батлагдсан ажлын байрны тодорхойлолт буюу тухайн байгууллагын ажлын шаардлагын дагуу үндсэн үүэгт ажлыг гүйцэтгэнэ

ТЗ-3

1

Дээд боловсолтой, бакалаврын зэрэгтэй

Нягтлан бодогч, эдийн засагч, даатгалын мэргэжилтэй

 

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах, зохион байгуулах, илтгэх тайлагнах, цахим тооцооны зохих мэдлэгтэй байх, харьцааны соёлтой, хууль сурталчлах иргэд даатгуулагчдад мэдээлэл бүрэн өгөх чадвар эзэмшсэн байх

Нууц хадгалах, төрийн албаны болон нийгмийн даатгалын ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, шударга зарчимч байх, илүү цагаар ажиллах

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Байршил

Захиалга өгсөн  байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Сүхбаатар аймаг

 Гэр бүл, Хүүхэд,  Залуучууд хөгжлийн газар

-

Залуучуудын хөгжил, соёл, боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Залуучуудын хөгжил, соёл, боловсролын талаархи бүхий л асуудал

ТЗ-5

1

дээд

Соёл урлагийн маркетинг, менежер,

Компьютер график дизайны чиглэлээр мэргэшсэн байх, мэргэжлийн түвшинд ажилладаг байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн,соёл урлагийн салбарт өндөр мэдрэмжтэй байх

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх, Соёл урлаг, спортын авьяастай байх

2

-

Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Өрхийн хөгжлийн бодлого, хамгааллын талаархи асуудал хариуцах

ТЗ-5

1

дээд

Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч

Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

3

-

Гэр бүлийн эрх зүй,хөгжил, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Гэр бүлийн эрх зүй,хөгжлийн талаархи бодлогын түвшинд ажиллах

ТЗ-5

1

дээд

Эрх зүйч

Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн,

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх, Соёл урлаг, спортын авьяастай байх

4

-

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал

ТЗ-5

1

дээд

Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч

Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн,

Соёл урлаг, спортын авьяастай байх

5

-

Соёл урлаг, соён гэгээрүүлэх ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Соёл урлаг, соён гэгээрүүлэх ажиллагааг хариуцах

ТЗ-5

1

дээд

Соёл урлагийн менежер, Багш

Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх

Ажлын дадлага туршлагатай байх

компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн,

Соёл урлаг, спортын авьяастай байх

6

Сүхбаатар аймаг

Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар

МАА-н алба

 

Уламжлалт МАА-н үйлдвэрлэл, бэлчээрийн менежмент, усан хангамж, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

дээд

МАА-н менежер, МАА-н үйлдвэрлэлийн технологич ХАА-н газар зохион байгуулагч

 

Мэргэжлээрээ төрийн байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай байх

багаар ажиллах чадвартай  компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх. 

Хууль, журам төрийн албан хаагчын ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг харилцааны өндөр соёлтой идэвхи санаачлагатай  сахилга бат сайтай илүү цагаар ажиллах боломжтой

7

Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний алба

 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, технологи программ хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Агрономич

 

Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.

багаар ажиллах чадвартай  компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх. 

Хууль, журам төрийн албан хаагчын ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг харилцааны өндөр соёлтой идэвхи санаачлагатай  сахилга бат сайтай илүү цагаар ажиллах боломжтой

8

Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний алба

 

Хүний нөөц, экстэйншин сургалт, ХАБ хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Хөдөлмөрийн эдийн засаг , менежмент

 

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх.

Багаар ажиллах чадвартай  компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх. 

Хууль, журам төрийн албан хаагчын ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг харилцааны өндөр соёлтой идэвхи санаачлагатай  сахилга бат сайтай илүү цагаар ажиллах боломжтой

9

Мал эмнэлгийн алба

 

Халдварт өвчин, тархвар судлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд /бакалавр/

Малын их эмч

 

Мэргэжлээрээ ажилласан байх

багаар ажиллах чадвартай  компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх. 

Хууль, журам төрийн албан хаагчын ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахидаг харилцааны өндөр соёлтой идэвхи санаачлагатай  сахилга бат сайтай илүү цагаар ажиллах боломжтой

10

Сүхбаатар аймаг

 Орон нутгийн өмчийн газар

-

мэргэжилтэн

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Нягтлан бодогч

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх

 мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил  ажиллаж байсан байх

Багаар ажиллах, Компьютерийн хэрэглээний программ, дотоод сүлжээ, интернэт ашиглах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

11

мэргэжилтэн

Дотоод ажил хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

1

Дээд

Эрх зүйч

Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх

-

Багаар ажиллах, Компьютерийн хэрэглээний программ, дотоод сүлжээ, интернэт ашиглах чадвартай, Англи хэлний зохих мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

12

Сүхбаатар аймаг

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар

-

мэргэжилтэн

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Эрх зүйч, Бизнесийн удирдлага

-

Туршлага харгалзахгүй

компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

13

-

мэргэжилтэн

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан хариуцах

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Санхүүгийн удирдлага, нягтлан бодогч

-

Туршлага харгалзахгүй

компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авилга хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

14

Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сум

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар

 

мэргэжилтэн

Сүхбаатар сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцах

ТЗ-5

1

Бакалавр болон түүнээс дээш

Нийгмийн ажилтан, Санхүү менежмент

-

Туршлага харгалзахгүй

компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах,Орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллах, сахилга бат өндөртэй, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах боломжтой, спорт урлагийн авъастай байх

15

Сүхбаатар аймаг

Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд боловсрол, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс

Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

 

ТЗ-6

1

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш

Эрүүл ахуйч,  халдвар судлагч, их эмч, Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авилга хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

16

Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч

 

ТЗ-6

1

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш

Хүний их эмч

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авилга хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

17

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч

 

ТЗ-6

1

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш

Цахилгаан холбоо, Радио холбоо, Электроникийн инженер

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

18

Экспорт имдорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

-

ТЗ-6

1

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш

Эрүүл ахуйч,  халдвар судлагч, их эмч, Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн албанд болон мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

19

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч

-

ТЗ-6

1

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш

Ерөнхий болон ургамал хамгааллын агрономич

Тухайн чиглэлээр мэргэшсэн байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах Êîìïüþòåðèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã эзэмшсэн

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

20

Сүхбаатар аймаг

Санхүүгийн хяналт аудитын алба

-

Дотоод аудитор

-

тз-5

1

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш

Нягтлан бодогч

Ажлын дадлага туршлагатай байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, хариуцлага хүлээх чадвартай, эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад үлгэрлэх,нөлөөлөх чадвартай байх

21

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч

-

тз-6

1

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш

Нягтлан бодогч

Ажлын дадлага туршлагатай байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан

компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой, хариуцлага хүлээх чадвартай, эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад үлгэрлэх,нөлөөлөх чадвартай байх

22

Сүхбаатар аймаг

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Орон нутгийн хэлтэс

Мэдээлэл сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Байгууллагын сүлжээ, иргэний танхим

ТЗ-5

1

Дээд боловсролтой, бакалавр

Зураглаач, Реклам сурталчилгааны дизайнер

Ажлын дадлага туршлагатай байх

Мэргэжлээрээ  ажилласан туршлагатай

Багаар ажиллах чадвартай,Өөрчлөлтийг манлайлах

компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

23

Хурал хороодын ажил хариуцсан хэлтэс

Хяналт шалгалт санхүү хариуцсан мэргэжилтэн

Хяналт шалгалт санхүүгийн үйл ажиллагаа

ТЗ-7

1

Дээд боловсролтой, бакалавр

Нягтлан бодогч болон безнисийн удирдлага

Мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байх

Нягтлан бодогчоор болон санхүүгийн чиглэлээр 3 ба түүнээс дээш   жил ажилласан

Багаар ажиллах чадвартай, Өөрчлөлтийг манлайлах

компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

24

Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум

Сумын Засаг Даргын Тамгын газар

 

Байгаль орчны улсын байцаагч

 

ТЗ-6

1

Дээд , бакалаврын боловсролтой

Экологич, Байгаль хамгаалагч, биологич, байгаль орчны нөхөн сэргээлт

Мэргэжлийн дагуу сургалтанд хамрагдсан байх

-

Багаар ажиллах чадвартай, Өөрчлөлтийг манлайлах

Төрийн албаны ёс зүй хэм хэмжээг сахиж ажиллах, байгууллагын нууцыг хадгалах,  авлига хүнд суртлаас ангид байх, ял шийтгэлгүй байх, Илүү цагаар ажиллах чадвартай байх

 
Байршил Захиалга өгсөн байгууллага Нэгжийн нэр Албан тушаалын Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Ангилал Нэр Хариуцсан асуудал Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага