Мэдээ мэдээлэл (223/346)

МУЕрөнхийлөгийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг"Бүх нийтээр мод тарих", аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04.27 өдрийн А/168 тоот "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай" захирамж гарлаа. Энэ жил -Бүх нийтээр мод тарих өдөр" 2018.05.12 өдөр тохиож байна. Иргэд, ААНБ өөрсдийн эзэмшил газартаа болон 4,5 тойргийн авто замын дагуу тарьсан моднууддаа усалгаа, арчилгаа, хаягжуулалт, орчноо цэвэрлэх ажлыг хариуцаж хийнэ.
ИРГЭД, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ.