Мэдээ мэдээлэл (270/346)

Хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэх юм байна.

Аймгийн ИТХ-ын VII хуралдаан 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр 10:00 цагт эхэллээ. Хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэх юм байна.

1. Аймгийн Засаг даргын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

2. Аймгийн Нийгэм, эдийн засгийн 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2019 оны зорилт

3. Аймгийн 2017 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2019 оны төсвийн төсөл

4. Хар ямаатын БНГ-ын менежментийн төлөвлөгөөний тайлан, 2016-2020 оны төлөвлөгөө