Хууль & Эрх зүйн орчин (45/76)

2017 оны 48-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,