Хууль & Эрх зүйн орчин (46/99)

2017 оны 50-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,