Хууль & Эрх зүйн орчин (55/99)

2017 оны 82-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,