Хууль & Эрх зүйн орчин (60/99)

2017 оны 88-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,