Хууль & Эрх зүйн орчин (61/99)

2017 оны 89-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,