Хууль & Эрх зүйн орчин (64/78)

2017 оны 94-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,