Хууль & Эрх зүйн орчин (70/76)

2017 оны 106-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,