Хууль & Эрх зүйн орчин (71/99)

2017 оны 107-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,