Хууль & Эрх зүйн орчин (73/99)

2017 оны 109-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,