Хууль & Эрх зүйн орчин (75/99)

2017 оны 111-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,