Хууль & Эрх зүйн орчин (104/105)

2017 оны 111-р захирамж

Батлагдсан он: 2017
Ангилал: Аймгийн Засаг даргын захирамж,